Bezpłatne warsztaty nt. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-27 (FEW 2021+)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty na temat programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+) pt. „Co poza TPST? Rola programu FEW 2021+ w społecznej zielonej transformacji Wielkopolski Wschodniej” organizowane przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Warsztaty te mają na celu przybliżyć program FEW 2021+ w kontekście sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej.

Prelegentami są:
Krzysztof Mrozek – Koordynator ds. Funduszy Unijnych, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Magdalena Bartecka – Menadżerka Programu Sprawiedliwej Transformacji, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Joanna Krawczyk – Koordynatorka Projektu Fundusze Europejskie dla Klimatu, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 
Warsztaty prowadzone w ramach projektu: „OZO Lab - Oddolne, Zrównoważone, Odnawialne - Laboratorium Sprawiedliwej Transformacji w polskich i niemieckich  regionach górniczych”.

Rejestracja – kliknij tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuEd-paP_LW5JGizsjSmTwlXDolNwmXpLY-moN9ZJcoUJvAg/viewform

Szczegółowa agenda - plik do pobrania

Polityka prywatności EUKI - do pobrania