Dotacje dla firm w perspektywie unijnej 2021-2027 - spotkanie online 30.06.2021

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza przedsiębiorców mikro, małychi średnich na spotkanie dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych,  w tym  zaprezentowane zostaną możliwości dotacyjne dla firm w perspektywie unijnej 2021-2027.

Spotkanie będzie jednocześnie kolejnym z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach kampanii promocyjnych projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 czerwca  2021 r. w godzinach 13:00 – 15:00 w formie videokonferencji. Link do spotkania on-line zostanie wysłany do Państwa po potwierdzeniu udziałuw spotkaniu. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 29 czerwca  2021 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: wde@arrkonin.org.pl

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu              

Maciej Sytek               

  

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA

Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników

  1. Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - Maciej Sytek
  2. Prezentacja nt. projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”w ramach Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ” Kierownik projektu - Monika Bielakowska-Kasznia

Możliwości dotacyjne dla firm w perspektywie unijnej 2021-2027 - ekspert ds. przedsiębiorczości – Beata Wieliczko

  1. Programy dotacji dla firm w latach 2021-2027 :
  • Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej
  • Fundusze unijne na poziomie krajowym i regionalnym - Umowa Partnerstwa
  1. Przemysł 4.0 – koncepcja rozwoju, która będzie silnie wspierana w nowej perspektywie funduszy UE:
  • Koncepcja Przemysłu 4.0
  • Program pilotażowy PARP „Przemysł 4.0” – wstęp do przyszłych programów dotacji dla firm sektora MŚP (zasady udziału, kryteria oceny)
  • „Mapa drogowa” jako baza przyszłych projektów
  1. Możliwości rozwoju firm MŚP z Wielkopolski Wschodniej i promowanie nowych produktów/usług/technologii na rynkach zagranicznych – prezentacja, opinie i dyskusja uczestników spotkania

Podsumowanie spotkania