Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Szanowni Państwo,

trwają konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, który w latach 2021-2027 ma być podstawą do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych, unijnych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE.

Projekt Planu oraz formularz składania uwag dostępne są pod linkiem http://arrtransformacja.org.pl/konsultacje-spoleczne-terytorialnego-planu-sprawiedliwej-transformacji/