Miasto Konin podczas 24 edycji konferencji GAZTERM

W dniach od 29 sierpnia do 1 września 2021 r. odbyła się po raz 24 Konferencja GAZTERM w ramach Szczytu Gazowego Trójmorze-Ukraina. Partnerem tego wydarzenia była Wielkopolska Dolina Energii reprezentowana przez Miasto Konin.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji była transformacja energetyczna i rola paliw gazowych, w tym procesie. Podczas spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata podejmowano kwestie realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej, nowych inwestycji oraz zmiany podejścia do zagadnień technologicznych i logistycznych w szeroko rozumianej energetyce. W trakcie konferencji zaprezentowano nowe projekty wdrażane aktualnie na polskim rynku gazu.

W drugim dniu obrad koncepcję projektu Wielkopolskiej Doliny Energii przedstawił Piotr Korytkowski prezydent Miasta Konina w swojej prezentacji zatytułowanej „Proces transformacji Wielkopolski Wschodniej - Wielkopolska Dolina Energii”.  W panelu dyskusyjnym, którego tematem przewodnim były perspektywy dla zielonych gazów w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Pan Piotr Korytkowski  wskazał na konieczność wielostronnej współpracy na rzecz transformacji energetycznej naszego regionu, budowania i wzmacniania współpracy nawiązanej w środowisku lokalnym pod marką Wielkopolskiej Doliny Energii, jak również potrzebie zwiększenia dostaw gazu ziemnego dla Konina, mając na uwadze potrzeby inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym mieście.

W trakcie panelu poruszono również zagadnienia dot. celów i założeń projektu Polskiej Strategii Wodorowej oraz zastosowania zielonego wodoru w transformacji gospodarczej kraju. W tym kontekście prezydent Miasta Konina odniósł się do Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, stanowiącej miejsce współpracy biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych z naszego regionu.

Prezentacja pn. Proces transformacji Wielkopolski Wschodniej - Wielkopolska Dolina Energii - pobierz tutaj.