Zaproszenie na wideokonferencję nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 25.02.2021

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydenta Miasta Konina Pana Piotra Korytkowskiego serdecznie zapraszamy przedsiębiorców mikro, małych i średnich na wideo - spotkanie, w temacie partnerstwa publiczno prywatnego, cykl spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE), w ramach kampanii promocyjnych projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ”

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:00, w formie wideokonferencji.

Link do spotkania on-line zostanie wysłany do Państwa po potwierdzeniu udziału.

Potwierdzenie proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl

                                               

PROGRAM KONFERENCJI

„Partnerstwo Publiczno Prywatne jako sposób na rozwój regionu w ramach kampanii promującej markę WDE”. 25 lutego 2021 r.

Konferencja w ramach zadania pn. „Kampanie promocyjne rozpoznawalności marki Wielkopolska Dolina Energii” wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu.

Godzina 10:00 -  Piotr Korytkowski Prezydent Miasta Konina przywitanie gości

Godzina 10:15 - Prezentacja nt. projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” - Koordynator projektu Waldemar Jaskólski

Godzina 10:25 - Sławomir Lorek Prezes MPEC – Konin Sp. z o.o. Budowa ciepłowni geotermalnej na wyspie Pociejewo

Godzina 10:40 - Starosta Lidzbarski Jan Harhaj - realizacja projektu PPP na usługi związane z wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Godzina 11:00 - Lilianna Bogusz Dyrektor departamentu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  – rozwój PPP w Polsce, zasadność danego projektu jako certyfikat bezpieczeństwa, zakres wsparcia merytorycznego dla realizacji projektu Pociejewo - propozycje,  łączenie PPP ze środkami unijnymi

Godzina 11:30 – Agata Kozłowska Instytut Sobieskiego - Partnerstwo Publiczno - Prywatne jako sposób na rozwój miasta i regionu

Godzina 12:10 - Dyskusja/pytania do eksperta.