Podsumowanie misji gospodarczej „Przyszłość regionu w kontekście procesu sprawiedliwej transformacji”

Za nami trzecia edycja misji gospodarczej poświęcona tematowi: Przyszłość regionu w kontekście procesu sprawiedliwej transformacji. W misji gospodarczej zorganizowanej przez Miasto Konin w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, udział wzięły firmy z Turcji, Austrii i Czech.Głównym celem Misji było nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Wielkopolskiej Doliny Energii, a zaproszonymi zagranicznymi przedstawicielami firm, zainteresowanymi inwestycjami w regionie Wielkopolski Wschodniej. Przewidziane konferencje, spotkania B2B oraz wizyty studyjne były okazją do zaprezentowania zagranicznym firmom potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej, jako regionu atrakcyjnego dla realizacji wspólnych projektów.

W dniu 07 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja, podczas której przedstawiona została „Marka: Wielkopolska Dolina Energii.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, bezpośrednio zaangażowani w badania dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii i przedstawiciele działającego w Polsce biznesu. Swoje prelekcje wygłosili:  Paweł Piotrowicz - ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD Polska. Piotr Kolasa - radca prawny w kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp.j.,  członek  zespołu inwestycji oraz energii i paliw.  Prof. UPP. dr hab. Wojciech Czekała z Katedry Inżynierii Biosystemów. Karolina Falkenberg  - specjalista w Departamencie Pozyskiwania i Obsługi Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dr inż. Jakub Pulka z Pracowni Ekotechnologii Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Elżbieta Streker-Dembińska  Dyrektor Techniczny MZGOK Spółka  z o.o. w Koninie. Olga Przybył z Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W trzecim dniu misji, spotkania studyjne odbyły się w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 62-510 Konin ul. Sulańska 13, w firmie Z.U.P.H Metrex ul. Piaskowa 2b 62-500 Konin.

Wymiana doświadczeń była bardzo owocna i przyczyniła się do deklaracji szerszej współpracy.