Podsumowanie misji gospodarczej "Transformacja szansą na rozwój i atrakacyjność regionu WDE"

Za nami druga edycja misji gospodarczych zorganizowanych przez Miasto Konin dla przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw oraz firm z regionu Wschodniej Wielkopolski działających w obszarze odnawialnej energii i inteligentnych specjalizacji. Tegoroczna edycja misji gospodarczej poświęcona była tematowi: Transformacja szansą na rozwój i atrakcyjność regionu WDE.

13 października 2021 r. odbyła się konferencja, podczas której przedstawiona została „Marka: Wielkopolska Dolina Energii w procesie transformacji Wielkopolski Wschodniej”. Zofia Rogulska z Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW, przedstawiła założenia programu pn. Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support, w ramach którego o środki finansowe mogą ubiegać się zarówno jednostki samorządu terytorialnego, NGO, instytucje naukowe jaki i przedsiębiorcy.

Zainwestuj w Wielkopolsce Wschodniej – skorzystaj z ulgi podatkowej i wsparcia na nowe inwestycje”,  to temat kolejnej prezentacji przedstawionej przez Panią Agnieszkę Sobieszek Zastępcę Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W drugim dniu misji, spotkania studyjne odbyły się w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 62-510 Konin ul. Sulańska 13, w firmie ELTAR ENERGY sp. z o.o. 62-500 Konin  ul. Europejska 13 oraz z właścicielami firmy Giosan S.C.

Wymiana doświadczeń była bardzo owocna i przyczyniła się do deklaracji szerszej współpracy.