Relacja z Targów Odnawialnych Źródeł Energii „Nowa Energia w Regionie”

Trzydziestu jeden wystawców, w tym siedmiu z zagranicy uczestniczyło w dwudniowych Targach Odnawialnych Źródeł Energii „Nowa Energia w Regionie”, które miały miejsce w Centrum Dydaktyczno-Wykładowym PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki. Wydarzenie stanowiło również forum wymiany doświadczeń i poglądów podmiotów działających w branży OZE.

Targi OZE Wielkopolska Dolina Energii zostały otwarte przez prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego. Witając gości wskazał, że Wielkopolska Wschodnia aktualnie przechodzi proces transformacji gospodarczej, energetycznej i społecznej, co wynika z założeń o zaprzestaniu produkcji energii elektrycznej z wydobywanego węgla brunatnego do 2030 roku oraz osiągnięciu w 2040 roku neutralności klimatycznej regionu.

Targom OZE towarzyszyły wykłady i panel ekspercki. Pierwszy z prelegentów Michał Rejewski, koordynator Obszaru Sprawiedliwej Transformacji ARR Transformacja Sp. z o. o. Konin, mówił na temat sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. O procesie transformacji regionów węglowych mówił Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Z kolei Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia omówił kwestię roli samorządu w transformacji terenów poprzemysłowych na przykładzie Bytomia. W wykładzie Grzegorza Wiśniewskiego prezesa POLISYSTEM Hi Tech podniesiono znaczenie bezpieczeństwa w nowoczesnych systemach OZE. Pierwszy blok wykładów zamknął Zygmunt Suszka, kierownik Oddziału Analiz Energetycznych ZE PAK SA mówiąc o zielonym wodorze w ZE PAK SA. Po przerwie kawowej o „Źródłach finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii” mówiła Kinga Świtalska, doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu. Pierwszy dzień targów zakończył panel ekspercki nt. „Odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie energetyczne, w tym wodorowe, przyszłość Wielkopolski Wschodniej. Weryfikacja technologii środowiskowych Unii Europejskich”.

W drugi dzień targów Przemysław Kozłowski, regionalny dyrektor sprzedaży Bruk – Bet PV, szeroko omówił temat dot. nowych technologii fotowoltaicznych oraz ich wpływu na rozwój rynku PV w Polsce. Zagadnienie dot. wpływu inwestycji OZE na rozwój sektora elektromobilności w Polsce przedstawiła Monika Kisiel z Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Pani Olga Przybył w imieniu burmistrza Turku omówiła działalność Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Na zakończenie targów przyznano nagrody wystawowe – „Lider OZE 2021”. Nagrodę główną otrzymała firma Biomasa Partner Group Sp. z o.o. Wyróżnienia otrzymały firmy Sazet Sp. z o.o., Giosan s.c., Artdom Serwis Michał Mielczarski i Eltar Energy Sp. z o.o.

Zapraszamy na kolejną edycję targów w pierwszym półroczu 2022 roku.