Spotkanie online dla przedsiębiorców MŚP - 11 luty 2021

W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zapraszamy przedsiębiorców mikro, małych i średnich na spotkanie dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych, w tym prezentacja możliwości finansowych dla mikro, małych i średnich firm subregionu konińskiego w kontekście planowanych priorytetów sprawiedliwej transformacji.


Spotkanie będzie jednocześnie kolejnym z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach kampanii promocyjnych projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ”.


Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r. w godzinach 13:00 – 15:00 w formie videokonferencji. Link do spotkania on-line zostanie wysłany do Państwa po potwierdzeniu udziału w spotkaniu.


W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 10 lutego 2021 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: transformacja@arrkonin.org.pl