Sprawiedliwa transformacja i neutralność klimatyczna