Wielkopolska Dolina Energii na I Forum Ciepła i Gazu

W dniach 22 – 24 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Forum Ciepła i Gazu, której tematem przewodnim była rola paliw gazowych w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa. Wielkopolska Dolina Energii, reprezentowana przez Pana Pawła Adamowa Zastępcę Prezydenta Miasta Konina była Partnerem niniejszego wydarzenia.

Forum zorganizowane zostało z myślą stworzenia miejsca dla wymiany informacji i doświadczeń dot. transformacji branży ciepłowniczej oraz wprowadzenia do obiegu gospodarczego tzw. „zielonych gazów”, tj. wodoru i biometanu.

W części drugiej Forum, w prezentacji pt. „Wielkopolska Dolina Energii – Wodór paliwo przyszłości” Pan Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Miasta Konina przedstawił plany inwestycyjne miasta w zakresie transportu publicznego opartego na wodorze, zaznaczył potrzebę transformacji energetycznej obszaru wchodzącego w skład Wielkopolskiej Doliny Energii, jak również poruszył zagadnienia dot. finansowania wkładu własnego przez samorządy terytorialne w projekty realizowane w najbliższych kilku latach.

W panelu dyskusyjnym pn. „Źródła finansowania transformacji w ciepłownictwie w kontekście wykorzystania paliw przyszłości – biometan i wodór rozwiązaniem dla transformacji ciepłownictwa i gazownictwa”, który odbył się po zakończeniu wszystkich wystąpień i prezentacji zaplanowanych na drugą część Forum, dyskutowano na temat możliwości wykorzystania wodoru w ciepłownictwie i transporcie,  w tym w ramach transformacji gospodarczej Wielkopolski Wschodniej, promocji gospodarczej Wielkopolskiej Doliny Energii w odniesieniu do podregionalnych inteligentnych specjalizacji.

W trakcie dyskusji o finansowaniu inwestycji komunalnych z zakresu transformacji energetycznej Pan Paweł Adamów podkreślił konieczność zmian na rzecz zwiększenia poziomu finansowania ich ze źródeł zewnętrznych, cyt. „jeżeli chodzi o finansowanie transformacji energetycznej państwa to my mamy tak naprawdę mało czasu. Bo biorąc pod uwagę te wszystkie środki, które do nas za chwilę przypłyną, czy kolejna perspektywa unijna (…) Krajowy Plan Odbudowy, który ma takie założenie, że on ma być wydany najszybciej się da (…), czy nawet Fundusz Sprawiedliwiej Transformacji, który też ma w kilku lat być wydany, to tak naprawdę mamy maksymalnie 5-7 lat na przerobienie miliardów euro na technologie, o których niewiele wiemy (…) co najgorsze nie mamy potencjału w postaci wkładu własnego.”

W panelu dyskusyjnym poza Zastępcą Prezydenta Miasta Konina udział wzięli: Pan Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pan Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Leszek Goli, Dyrektor Oddziału Budownictwa Przemysłowego i Energetycznego BUDIMEX S.A, Pan Jacek Jaworski, Dyrektor INiG, Paweł Okoński, Dyrektor Biura Finansowania Projektów Ekologicznych, BOŚ S.A.  oraz Pan Andrzej Bodyra, Wiceprezes Zarządu ARE S.A. Panel dyskusyjny prowadził Pan Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl.