Wielkopolska Dolina Energii na VI edycji Kongresu Energetycznego DISE

W dniach 7-8 października 2020 r. we Wrocławiu odbył się VI Kongres Energetyczny DISE, którego partnerem instytucjonalnym była Wielkopolska Dolina Energii, reprezentowana przez Pana Pawła Adamowa Z-cę Prezydenta Miasta Konina.

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu była inicjatywa European Green Deal, wg której Europa stanie się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Celem Kongresu była dyskusja nad wypracowaniem modeli transformacji polskiego sektora energetycznego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki w odniesieniu do „Europejskiego Zielonego Ładu”.

W panelu pn. „Technologie wodorowe w energetyce”, w którym udział brał Pan Paweł Adamów Z-ca Prezydenta Miasta Konina,  dyskutowano na temat elektromobilności, magazynowania wodoru oraz wyzwań legislacyjnych przy wdrażaniu technologii wodorowych. W kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej oraz promocji gospodarczej naszego regionu w obszarze odnawialnej energii i inteligentnych specjalizacji przedstawiono markę Wielkopolskiej Doliny Energii.

Na pytanie moderatora panelu Pana Tomoho Umeda, Przewodniczącego Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej, czy samorząd stać na transformację wodorową Pan Paweł Adamów Z-ca Prezydenta Miasta Konina wskazał na rolę i ogromne znaczenie w naszym regionie sektora prywatnego działającego w obszarze energetyki, cyt. „transformacja to jest rzecz wielowątkowa a główny ciężar bierze na siebie podmiot prywatny Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin.” Zaznaczył, że samorządy również powinny  inwestować w przedsięwzięcia wodorowe, a w jakim stopniu to się zadzieje jest zależne od uregulowań i trendów legislacyjnych w kraju. W najbliższej perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027 samorządy,  w tym Konin będą mogły pozyskać środki pieniężne na realizację infrastruktury z zakresu dostarczania wodoru. Samorządy będą wykorzystywać technologie wodorowe głównie w komunikacji miejskiej, a Miasto Konin ma skonkretyzowane plany w tym zakresie bo już w roku 2022 planuje zakupić pierwszy autobus o napędzie wodorowym, a w latach następnych dalej inwestować w taki tabor. Ponadto miasto wydało już pierwszą decyzję środowiskową dotyczącą utworzenia stacji do tankowania wodoru.

W dyskusji poza Z-cą Prezydenta Miasta Konina udział wzięli: Pan Radosław Kwiecień, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Grzegorz Należyty, Prezes Zarządu Siemens Energy Poland, Pan Krzysztof Kochanowski, Prezes Zarządu Hydrogen Polan, Pan Kamil Wyszkowski Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact w Polsce oraz Pan Krzysztof Hnatio Prezes Zarządu Gas Storage Poland.