Skip to main content

1012/1

wybrany obszar : Kleczew

Położenie

Nazwa:
1012/1
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
1012/1
Miasto / Gmina:
Kleczew
Powiat:
koniński
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Tak
SSE:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
8.4500 ha
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
Brak mozliwości
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
R IVa – 5.5975, R IV b- 1,3734 ha, RV- 1,0384 ha, ŁIV-0,3805, Ps V- 0,0602 ha
Różnica poziomów terenu [m]:
Teren Płaski
Obecne użytkowanie:
Rolne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
30 zł /m2 + VAT
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
3P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019 r. - Dz. U. Woj. Wlkp. z 2019 r, poz. 9546)
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
Gmina Kleczew
Rodzaj właściciela:
Gmina
Powierzchnia [ha]:
8,4500 ha

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga gminna – asfaltowa
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
25 km
Kolej [km]:
Konin- 18km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Bydgoszcz – Szwederowo 100 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
No
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Tak
Średnica rury [mm]:
225
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Tak
Telefony (Tak/Nie):
Nie

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Elżbieta Brzezińska
Stanowisko:
Kierownik ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami
Telefon:
63 270 09 14
E-mail:
ebrzezinska@kleczew.pl
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Magdalena Strajch
Stanowisko:
Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy
Telefon:
63 270 09 08
E-mail:
mstrajch@kleczew.pl
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie

Imię i nazwisko:
Marta Piskorz
Stanowisko:
opracowanie w języku angielskim
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie