Skip to main content

Chruścin

wybrany obszar : Dąbie

Położenie

Nazwa:
Chruścin
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
72, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88/4, 88/2, 91, 91/1, 92/2, 95/2, 96/2, 99/2, 102/1, 102/2, 105, 106, 109/1, 109/2
Miasto / Gmina:
Dąbie
Powiat:
Kolski
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
32.79
Kształt działki:
Inny
Możliwość połączenia terenu:
Tak, po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
V - 15,58 ha, VI - 17,21 ha
Różnica poziomów terenu [m]:
teren płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
Do dwóch kondygnacji
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
40
Obecne użytkowanie:
Użytki rolne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
15
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zabudowa aktywizacji gospodarczej
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny
Powierzchnia [ha]:
2.6

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga powiatowa o szerokości 5 m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
6
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
Nie
Kolej [km]:
Kupinin, 11 km
Bocznica kolejowa [km]:
Kupinin, 11 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź, 80 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
15 kV
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Na terenie

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Mariusz Augustyniak
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
632628274
Telefon komórkowy:
632628274
E-mail:
m.augustyniak@gminadabie.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Dąbiu

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Mariusz Augustyniak
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
632628274
Telefon komórkowy:
632628274
E-mail:
m.augustyniak@gminadabie.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Dąbiu