Skip to main content

Cichmiana

wybrany obszar : Dąbie

Położenie

Nazwa:
Cichmiana
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
533/8, 538/2, 540/2, 545, 546, 549, 551, 556, 557, 558, 560, 562, 563, 565/1
Miasto / Gmina:
Dąbie
Powiat:
Kolski
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
33.36
Kształt działki:
Inny
Możliwość połączenia terenu:
Tak, po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
III - 33,36 ha
Różnica poziomów terenu [m]:
Brak danych
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
Do dwóch kondygnacji
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
40
Obecne użytkowanie:
Użytki rolne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Obszar Natura 2000
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
15
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zabudowa aktywizacji gospodarczej
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny
Powierzchnia [ha]:
1.2

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga gminna o szerokości 3,5 m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
2.5
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
Nie
Kolej [km]:
Kupinin, 6,5 km
Bocznica kolejowa [km]:
Kupinin, 6,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź, 80 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
15 kV
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Mariusz Augustyniak
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
632628274
Telefon komórkowy:
632628274
E-mail:
m.augustyniak@gminadabie.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Dąbiu

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Mariusz Augustyniak
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
632628274
Telefon komórkowy:
632628274
E-mail:
m.augustyniak@gminadabie.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Dąbiu