Skip to main content

Dąbroszyn 1

wybrany obszar : Rychwał

Położenie

Nazwa:
Dąbroszyn 1
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
492/1, 492/2
Miasto / Gmina:
Rychwał
Adres (ulica, nr):
Dąbroszyn
Powiat:
koniński
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
2.39
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
nie
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
VI - 2,39 ha
Różnica poziomów terenu [m]:
1,5 m
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
15 m
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
0.7
Obecne użytkowanie:
Rolne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
ok. 1,5 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
24.5
Dodatkowe informacje:
możliwość negocjacji
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny
Powierzchnia [ha]:
2.39

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga gminna 6 m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
autostrada -10 km/ droga krajowa - 0,1 km
Kolej [km]:
Konin - 20 km
Bocznica kolejowa [km]:
Konin - 20 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Poznań- 100 km; Łódź - 100 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
100
Napięcie [kV]:
0,4 kV/15 kV
Dostępna moc [MW]:
1
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
100
Dostępna objętość [m³/24h]:
12,5 m³/24h
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
100
Dostępna objętość [m³/24h]:
12,5 m³/24h
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
1000
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Piotr Kwieciński
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
632481001 w. 20
E-mail:
p.kwiecinski@rychwal.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Karolina Małolepsza
Stanowisko:
Kierownik Referatu Gospodarki
Telefon:
632481001 w. 14
Telefon komórkowy:
693181724
E-mail:
przetargi@rychwal.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Imię i nazwisko:
Marek Grabiński
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
632481001 w.20
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta Rychwał