Skip to main content

Dworcowa

wybrany obszar : Babiak

Położenie

Nazwa:
Dworcowa
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
567/4
Miasto / Gmina:
Babiak
Adres (ulica, nr):
Dworcowa
Powiat:
Kolski
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
1 ha
Kształt działki:
prostokąt
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Kl.6 – 0,0449, Kl. 4A – 0,5472, Kl. 5 – 0,4079
Różnica poziomów terenu [m]:
0.3
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
20
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
30-60
Obecne użytkowanie:
Rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
5
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Linia średniego napięcia 15KV
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
70
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Nie
estateInfoComingPlanDate:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Aktywność Gospodarcza
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Właściciel:
Gmina Babiak
Rodzaj właściciela:
Gmina

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
10
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
A1 – 43km, A2 – 29km, DK92 – 18km
Kolej [km]:
0.4
Bocznica kolejowa [km]:
0.44
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Poznań – 140km, Łódź - 120km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
3.5
Napięcie [kV]:
0.4
Dostępna moc [MW]:
Do negocjacji z operatorem
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³]:
GZ – 50, 36 MJ/Nm3
Średnica rury [mm]:
63
Dostępna objętość [Nm³/h]:
Do negocjacji z operatorem
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
2
Dostępna objętość [m³/24h]:
Do negocjacji z operatorem
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
2
Dostępna objętość [m³/24h]:
Do negocjacji z operatorem
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
3.5
Dostępna objętość [m³/24h]:
50
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Linia telefoniczna i FTTH około 100 m

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Waldemar Zasadziński
Stanowisko:
inspektor ds informatyki, promocji
Telefon:
632711071
E-mail:
promocja@babiak.org.pl
Języki:
angielski podstawowy
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Babiaku

Osoby do kontaktu