Skip to main content

Bierzwieńska

wybrany obszar : Kłodawa

Położenie

Nazwa:
Bierzwieńska
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
92
Miasto / Gmina:
Kłodawa
Adres (ulica, nr):
Bierzwieńska
Powiat:
Kolski
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
1.4604
Kształt działki:
Inny
Możliwość połączenia terenu:
Nie
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
R IV B
Różnica poziomów terenu [m]:
0,5 m
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
Do dwóch kondygnacji
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
Nie więcej niż 40 % powierzchni działki oraz 20 % powierzchni biologicznej
Obecne użytkowanie:
Pola uprawne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
1,5 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
Od 40 zł/m²
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zabudowa aktywizacji gospodarczej
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
Gmina Kłodawa
Rodzaj właściciela:
Gmina
Powierzchnia [ha]:
1,4604 ha

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Gminna droga bitumiczna – 5,40 m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
20 km do autostrady A2, 2 km do drogi krajowej nr 92
Kolej [km]:
Poznań – Warszawa – 4 km
Bocznica kolejowa [km]:
2 km od bocznicy kolejowej
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź – 70km, Bydgoszcz – 120 km, Poznań i Warszawa – 150 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Linia napowietrzna niskiego napięcia - przebiega wzdłuż granicy działki
Napięcie [kV]:
0,4 Kk, 50kV
Dostępna moc [MW]:
0,0004 MW, 0,05 MW
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Wodociąg Ø 160 i 300 mm na terenie działki
Dostępna objętość [m³/24h]:
24 m³/24 h
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Nie
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
500 m - Ø 300 -ul. Mickiewicza
Dostępna objętość [m³/24h]:
25 m³/24 h
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
5 m

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Anna Rybicka
Stanowisko:
Stanowisko ds promocji
Telefon:
632730 622 wew.129
E-mail:
a.rybicka@klodawa.wlkp.pl
Języki:
angielski

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Jacek Ogorzelski
Stanowisko:
Stanowisko ds inwestycji
Telefon:
632730 622 wew. 121
E-mail:
j.ogorzelski@klodawa.wlkp.pl
Języki:
angielski