Skip to main content

Golina-Kolonia

wybrany obszar : Gmina Golina

Położenie

Nazwa:
Golina-Kolonia
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
działka nr 10
Miasto / Gmina:
Gmina Golina
Powiat:
Koniński
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
5.77 ha
Kształt działki:
prostokąt
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
kl. V i VI
Różnica poziomów terenu [m]:
nie
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
nie
Obecne użytkowanie:
rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
6-10 zł/m²
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Nie
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka jest częściowo przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oraz lokalizację stadniiny koni
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Właściciel:
Gmina Golina
Rodzaj właściciela:
Gmina
Powierzchnia [ha]:
5,77 ha

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
3-4 m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
23 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
nie
Kolej [km]:
3km
Bocznica kolejowa [km]:
16km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
ok.100 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
15 kV
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
200m
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Nie
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Diana Gomułka
Stanowisko:
podinspektor
Telefon:
63-2418-095 wew. 249
E-mail:
d.gomulka@golina.pl
Języki:
j.angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Golinie

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Kinga Szykowna
Stanowisko:
podinspektor
Telefon:
63-2418-095 wew. 252
E-mail:
k.szykowna@golina.pl
Języki:
j.angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Golinie