Skip to main content

Katarzyna

wybrany obszar : Przedecz

Położenie

Nazwa:
Katarzyna
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
92/6
Miasto / Gmina:
Przedecz
Adres (ulica, nr):
Katarzyna
Powiat:
kolski
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
2.47 ha
Kształt działki:
prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
tak z możliwością wykupu od osób prywatnych
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
RIIIa-1,19,RIIIb-0,93,PsV-0,35
Różnica poziomów terenu [m]:
teren płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
brak
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
nie więcej niż 40%
Obecne użytkowanie:
rolniczo
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
10 PLN
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
estateInfoComingPlanDate:
-
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
AG-zabudowa aktywizacji gospodarczej
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
Gmina Przedecz
Rodzaj właściciela:
Gmina
Powierzchnia [ha]:
2,47 ha

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
droga publiczna, szer.5 mb
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
A2 -30 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
-
Kolej [km]:
Kłodawa 10 km
Bocznica kolejowa [km]:
Kłodawa 10 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź – 80 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
400kV
Dostępna moc [MW]:
wg zapotrzebowania
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
20 m
Dostępna objętość [m³/24h]:
1296
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
20m
Dostępna objętość [m³/24h]:
1296
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
20m

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Krzysztof Szewczyk
Stanowisko:
inspektor
Telefon:
632738467 wew.131
E-mail:
inwestycje@przedecz.com.pl
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miasta i Gminy Przedecz

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Magdalena Bawej
Stanowisko:
inspektor
Telefon:
63 2738467
E-mail:
inwestycje@przedecz.com.pl
Języki:
polski, angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miasta i Gminy Przedecz

Imię i nazwisko:
Wojciech Dalak
Stanowisko:
inspektor
Telefon:
632738467
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miasta i Gminy Przedecz