Skip to main content

Kiejsze

wybrany obszar : Babiak

Położenie

Nazwa:
Kiejsze
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Miasto / Gmina:
Babiak
Adres (ulica, nr):
Kiejsze
Powiat:
kolski
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
8.09
Kształt działki:
Inny
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
KL. 6 – 8.09
Różnica poziomów terenu [m]:
0.2
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
20
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
30-40
Obecne użytkowanie:
Rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
3
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
70
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Nie
estateInfoComingPlanDate:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Aktywność Gospodarcza
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Właściciel:
Gmina Babiak
Rodzaj właściciela:
Gmina
Powierzchnia [ha]:
1

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga wojewódzka nr 270
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
A1 – 49km, A2 – 18km, DK92 - 15km
Kolej [km]:
2
Bocznica kolejowa [km]:
6
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Poznań – 140km, Łódź – 110 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
100
Napięcie [kV]:
Do 15 kV
Dostępna moc [MW]:
Do negocjacji z operatorem
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Nie
Dostępna objętość [m³/24h]:
Do negocjacji z operatorem
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Nie
Dostępna objętość [m³/24h]:
Do negocjacji z operatorem
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
5

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Waldemar Zasadziński
Stanowisko:
inspektor ds informatyki, promocji
Telefon:
632711071
E-mail:
promocja@babiak.org.pl
Języki:
angielski podstawowy
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Babiaku

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Wojciech Chojnowski
Stanowisko:
Wójt
Telefon:
632711071
Telefon komórkowy:
603786203
E-mail:
wojt@babiak.org.pl
Języki:
angielski podstawowy
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Babiaku