Skip to main content

Kownaty

wybrany obszar : Wilczyn

Położenie

Nazwa:
Kownaty
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
194/1, 220/1, 191/15, 198/3, 191/16, 197/2, od 191/1 do 191/14
Miasto / Gmina:
Wilczyn
Adres (ulica, nr):
Kownaty
Powiat:
koniński
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
40 ha
Kształt działki:
Inny
Możliwość połączenia terenu:
Wymienione działki sąsiadują ze sobą
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
IV, V, VI
Różnica poziomów terenu [m]:
12
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
brak danych (wymagane warunki zabudowy)
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
brak danych (wymagane warunki zabudowy)
Obecne użytkowanie:
grunty orne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Dodatkowe informacje:
możliwe występowanie znalezisk archeologicznych
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
linia energetyczna
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
brak danych
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Nie
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań
Rodzaj właściciela:
Agencja Nieruchomości Rolnych
Powierzchnia [ha]:
40 ha

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
powiatowa, 6 metrów
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
18
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
Kolej [km]:
Konin, 40 km
Bocznica kolejowa [km]:
Konin, 40 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Poznań 120 km, Bydgoszcz 100 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
100 m
Napięcie [kV]:
średnie, niskie
Dostępna moc [MW]:
brak danych
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
brak danych
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
brak danych
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Tak
Telefony (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
brak danych

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Bogumił Knyrek
Stanowisko:
Podinspektor ds. zamówień publicznych
Telefon:
63 268 30 32 wew. 30
E-mail:
b.knyrek@wilczyn.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Wilczyn

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Tomasz Filipski
Stanowisko:
Kierownik Referatu Inwestycji
Telefon:
63 268 30 32 wew. 32
E-mail:
informatyk@wilczyn.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Wilczyn

Imię i nazwisko:
Bogumił Knyrek
Stanowisko:
Podinspektor ds. zamówień publicznych
Telefon:
63 268 30 32 wew. 30
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Wilczyn