Skip to main content

Maliniec

wybrany obszar : Konin

Położenie

Nazwa:
Maliniec
Miasto / Gmina:
Konin
Powiat:
Konin
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Tak
SSE:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
204.96
Kształt działki:
Inny
Różnica poziomów terenu [m]:
do ok. 8 m
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
Brak limitu, 100 metrów
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
100
Obecne użytkowanie:
rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
brak badań geologicznych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
We wschodniej części działki 91/2 gazociąg oraz kanalizacja i woda
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
We wschodniej części działki 91/2 linie 15kV, w północnej części tej działki linie 110 kV
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
75 PLN/m²
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
KOWR
Rodzaj właściciela:
Inny
Powierzchnia [ha]:
110.4

Właściciel:
własciciel prywatny

Właściciel:
miasto konin
Rodzaj właściciela:
gmina
Powierzchnia [ha]:
13.11

Właściciel:
kwb

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Bezpośredni dostep z DK 25, szer 10m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
A2-15 km, DK25-0,1 km, DK92-4km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
Bydgoszcz- 125 km
Kolej [km]:
Konin- 3 km
Bocznica kolejowa [km]:
0,3 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Poznań- 117 km, Łódź- 121 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
150
Napięcie [kV]:
110 kV
Dostępna moc [MW]:
110
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Tak
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³]:
31
Średnica rury [mm]:
200
Dostępna objętość [Nm³/h]:
800
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
10
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
10
Dostępna objętość [m³/24h]:
700
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
10
Dostępna objętość [m³/24h]:
720
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
500

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Waldemar Jaskólski
Stanowisko:
Kierownik Wydziału Obsługi Inwestora
Telefon:
48632401133
Telefon komórkowy:
48607164061
E-mail:
waldemar.jaskolski@konin.um.gov.pl
Języki:
angielski, niemiecki
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Koninie

Osoby do kontaktu