Skip to main content

Marulew III

wybrany obszar : Brudzew

Położenie

Nazwa:
Marulew III
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
24/26, 24/28, 25/2
Miasto / Gmina:
Brudzew
Powiat:
Turecki
Województwo:
Wielkopolski
Działka jest objęta SSE:
Tak
SSE:
ŁSSE
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
4
Kształt działki:
Kwadrat
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Grunt rolny V, Vi klasa
Różnica poziomów terenu [m]:
do 1m
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
do 20 m
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
do 80%
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
6-7 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
22-27 zł/m²
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Tereny zabudowy produkcyjnej, składy, magazyny i usługi
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga Wojewódzka nr 470 Kościelec-Kalisz o szerokosci 10 m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
Autostrada A2 Warszawa- Berlin- węzeł drogowy Koło ok. 9 km, Droga Krajowa nr 92- ok. 10 km
Kolej [km]:
Koło- ok. 16 km
Bocznica kolejowa [km]:
Koło- ok. 16 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź - ok. 80 km, Poznań -ok.140km, Warszawa-ok.190 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
NN 0,4 kV i SN 15kV- w pobliżu
Dostępna moc [MW]:
1,5 MW
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Tak
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³]:
Ok. 40MJ/Nm³
Średnica rury [mm]:
700 mm
Dostępna objętość [Nm³/h]:
Duża rezerwa przepustowości
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
100
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
100
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Ok. 5 km
Dostępna objętość [m³/24h]:
ok. 30 m³/24 h
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Dominika Kaszyńska-Fisiak
Stanowisko:
Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
Telefon:
63 279 83 43
Telefon komórkowy:
607820405
E-mail:
d.kaszynska@brudzew.pl
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Brudzew

Imię i nazwisko:
Cezary Krasowski
Stanowisko:
Wójt
Telefon:
63 279 83 33
Telefon komórkowy:
695264135
E-mail:
wojt@brudzew.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Brudzew