Skip to main content

Myślibórz

wybrany obszar : Gmina Golina

Położenie

Nazwa:
Myślibórz
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
nr 552-577
Miasto / Gmina:
Gmina Golina
Powiat:
Koniński
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
73 ha
Kształt działki:
nieregularny
Możliwość połączenia terenu:
tak
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
IV a i b
Różnica poziomów terenu [m]:
brak
Obecne użytkowanie:
rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
od 10 zł/m²
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Nie
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, baz, składów, rzemiosła i usług
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
kilkunastu właścicieli prywatnych
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny
Powierzchnia [ha]:
73 ha (kilkanaście działek)

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
dojazd od strony drogi wojewódzkiej drogą gminną o szerokości od 3-8m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
4,7 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
nie
Kolej [km]:
ok.4 km
Bocznica kolejowa [km]:
ok.16 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
ok.100 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
15kV
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Nie
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Diana Gomułka
Stanowisko:
podinspektor
Telefon:
63-2418-095 wew.249
E-mail:
d.gomulka@golina.pl
Języki:
j.angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Golinie

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Kinga Szykowna
Telefon:
63-2418-095 wew.252
E-mail:
k.szykowna@golina.pl
Języki:
j.angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Golinie