Skip to main content

Nowy Świat

wybrany obszar : Kawęczyn

Położenie

Nazwa:
Nowy Świat
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
125
Miasto / Gmina:
Kawęczyn
Powiat:
turecki
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
6
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
Tak, jest to możliwe, obok znajdują się grunty rolne o słabej klasie
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
RV 1,42, RVI 3,59, PsV 1,42
Różnica poziomów terenu [m]:
Teren płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
15 m
Obecne użytkowanie:
rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
4 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Wodociąg, światłwód
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Linie energetyczne, rów melioracyjny
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
15-20
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Nie
estateInfoComingPlanDate:
2023
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny
Powierzchnia [ha]:
6

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga gminna, 10 m szerokości
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
droga wojewódzka nr 471 - 6 km, autostrada A2 - 35 km, droga S8 - 51 km, drogi krajowe: DK72 - 7 km, DK25 i DK12 - 31 km
Kolej [km]:
Konin 45 kmKalisz 40 km
Bocznica kolejowa [km]:
Konin 45 kmKalisz 40 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódż 75 kmPoznań 160 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
10 m
Napięcie [kV]:
W zależnośći od potrzeby inwestora
Dostępna moc [MW]:
W zależnośći od potrzeby inwestora
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
7
Dostępna objętość [m³/24h]:
150
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
7
Dostępna objętość [m³/24h]:
150
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Ewa Frątczak
Stanowisko:
Inspektor ds. promocji, rozwoju oraz obsługi inwestora
Telefon:
63 288 50 30
Telefon komórkowy:
724452010
E-mail:
frotczak@kaweczyn.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Kawęczynie

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Beata Andrzejewska
Stanowisko:
podinspektor
Telefon:
63 088 59 29
E-mail:
andrzejewska@kaweczyn.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Kawęczynie