Skip to main content

Obręb ewidencyjny 0008 Leonia, jednostki ewidencyjnej Władysławów

wybrany obszar : Władysławów

Położenie

Nazwa:
Obręb ewidencyjny 0008 Leonia, jednostki ewidencyjnej Władysławów
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
275/3, 277/6, 283/2
Miasto / Gmina:
Władysławów
Adres (ulica, nr):
Leonia
Powiat:
Turecki
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
4.2223
Kształt działki:
Inny
Dodatkowe informacje:
Nieruchomości w bliskim sąsiedztwie Autostrady
Możliwość połączenia terenu:
Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów leżą w sąsiedztwie terenów inwestycyjnych PU
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
RVI, RIVb, RV
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
12m
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
0.4
Obecne użytkowanie:
Rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
Brak danych
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
PU- tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga krajowa nr 92 - 6 km
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
Austostrada A2 - 0,5 km
Kolej [km]:
Koło, 13 km
Bocznica kolejowa [km]:
13 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź - 90 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Nie
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Nie
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Dostępna objętość [m³/24h]:
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Anna Feliks
Stanowisko:
Z-ca Kierownika Ref. Gospodarczego
Telefon:
632804653
E-mail:
grunty@wladyslawow.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Władysławów

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Tomasz Rajczyk
Stanowisko:
Sekretarz
Telefon:
632804652
E-mail:
sekretarz@wladyslawow.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Władysławów