Skip to main content

obręb ewidencyjny Długa Wieś

wybrany obszar : Gmina Dobra

Położenie

Nazwa:
obręb ewidencyjny Długa Wieś
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
497/4
Miasto / Gmina:
Gmina Dobra
Powiat:
turecki
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
6.0376
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
Istnieje możliwość połączenia działki z działką sąsiadującą od południa Nr 497/5, obecnie wykorzystywanej dla celów rekreacji i sportu (niezabudowana)
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
IV klas łąki
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
Indywidualne ustalenia - decyzja
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
Indywidualne ustalenia - decyzja
Obecne użytkowanie:
nieużytkowana
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
brak danych
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Nie
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Właściciel:
Gmina Dobra
Rodzaj właściciela:
Gmina

Połączenia transportowe

Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
przy drodze krajowej 83
Kolej [km]:
Konin 50 km
Bocznica kolejowa [km]:
Łódź 80 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź 80 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Nie
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Nie
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
1000

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Katarzyna Antosik
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
63 279 99 29
E-mail:
promocja@dobra24.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Dobrej

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Katarzyna Antosik
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
63 279 99 29
E-mail:
promocja@dobra24.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Dobrej