Skip to main content

obręb Sługocinek, dz.70,69,67

wybrany obszar : Gmina Golina

Położenie

Nazwa:
obręb Sługocinek, dz.70,69,67
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
dz.70,69,67
Miasto / Gmina:
Gmina Golina
Powiat:
koniński
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
5 ha
Kształt działki:
prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
istnieje możliwość poszerzenia terenu o sąsiadujące działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
kl.III a, kl. III b
Różnica poziomów terenu [m]:
brak
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
12m
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
0.5
Obecne użytkowanie:
rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
od 10zł/m²
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
P,U-zabudowa produkcyjna, baz, składów, rzemiosła i usług
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
osoby prywatne
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny
Powierzchnia [ha]:
ok. 5 ha z możliwością poszerzenia o kolejne

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
poprzez drogę gminną szr.3,70 m przewidzianą do poszerzenia w planie miejscowym do 12m oraz z drogi wojewódzkiej
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
350-400m
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
nie
Kolej [km]:
7km
Bocznica kolejowa [km]:
16km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
ok.100km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
15 kV i 0,4 kV
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
ok.100m
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Nie
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Tak
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Diana Gomułka
Stanowisko:
podinspektor
Telefon:
63-2418-095 wew.249
E-mail:
d.gomulka@golina.pl
Języki:
j.angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Golinie

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Kinga Szykowna
Telefon:
63-2418-095 wew.252
E-mail:
k.szykowna@golina.pl
Języki:
j.angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Golinie