Skip to main content

Ozorzyn 1

wybrany obszar : Babiak

Położenie

Nazwa:
Ozorzyn 1
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
133/8
Miasto / Gmina:
Babiak
Adres (ulica, nr):
Ozorzyn
Powiat:
kolski
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
1.8442
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
możliwość powiększenia o dzioałkę 133/10 o powierzchni 19,3712
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
R V – 1,8337, R VI – 0,0105
Różnica poziomów terenu [m]:
0
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
20
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
Około 50%
Obecne użytkowanie:
Rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
3
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
100
Dodatkowe informacje:
W zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Nie
estateInfoComingPlanDate:
Aktualne Studium Zagospodarowania Przestrzennego
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
W studium: przemysł, bazy, składy oraz usługi
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Właściciel:
Skarb Państwa
Rodzaj właściciela:
Agencja Nieruchomości Rolnych

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga asfaltowa gminna – 10m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
A1 – 43 km, A2 – 26 km, DK92 – 19,3 km
Kolej [km]:
Stacja Babiak – 2,1 km
Bocznica kolejowa [km]:
Bocznica kolejowa przy stacji Babiak – 2,3 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź – 130, Poznań – 173, Bydgoszcz – 113, Warszawa 214

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Do 600m – 15kV, do 10m – 0,4kV
Napięcie [kV]:
0,4 kV, 15 kV
Dostępna moc [MW]:
Do negocjacji z operatorem
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³]:
GZ -50, 36 MJ/Nm3
Średnica rury [mm]:
125
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
do 10m
Dostępna objętość [m³/24h]:
20
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
do 10m
Dostępna objętość [m³/24h]:
20
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
do 10m
Dostępna objętość [m³/24h]:
50
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Linia telefoniczna i FTTH około 10m

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Waldemar Zasadziński
Stanowisko:
inspektor ds informatyki, promocji
Telefon:
632711071
E-mail:
promocja@babiak.org.pl
Języki:
angielski podstawowy
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Babiaku

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Wojciech Chojnowski
Stanowisko:
Wójt
Telefon:
632711071
Telefon komórkowy:
603786203
E-mail:
wojt@babiak.org.pl
Języki:
angielski podstawowy
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Babiaku