Skip to main content

Piotrowice, dz. 100/4

wybrany obszar : Słupca

Położenie

Nazwa:
Piotrowice, dz. 100/4
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
100/4
Miasto / Gmina:
Słupca
Adres (ulica, nr):
Piotrowice, ul. Słupecka
Powiat:
Słupecki
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Tak
SSE:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ”INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
8.0292
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
Tak, z sąsiednią nieruchomością o nr. działek 100/3 i 599
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Nieużytki - 4.1775
Różnica poziomów terenu [m]:
2.5
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
15
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
40
Obecne użytkowanie:
Nieuzytki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
Poziom wodonośny na głębokości ok. 55,00 m p.p.t.
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Przewód wodociągowy od strony drogi, w odległości ok 7m - 7,5m od granicy
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
47.11
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
Powiat Słupecki
Rodzaj właściciela:
Inny
Powierzchnia [ha]:
4.1775

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga publiczna - powiatowa o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 5,50 m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
Autostrada A2 – 11,50 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
brak
Kolej [km]:
Słupca – 7 km
Bocznica kolejowa [km]:
Słupca – 7 km, Strzałkowo – 11 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Poznań Ławica (POZ) – 90 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
15
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Tak
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³]:
10-11
Średnica rury [mm]:
160
Dostępna objętość [Nm³/h]:
5000 m3/h
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Krzysztof Woźniak
Stanowisko:
Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Telefon:
(063) 275-86-19
E-mail:
krzysztof.wozniak@powiat-slupca.pl
Języki:
polski

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Krzysztof Woźniak
Stanowisko:
Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Telefon:
(063) 275-86-19
E-mail:
krzysztof.wozniak@powiat-slupca.pl
Języki:
polski