Skip to main content

Poznańska II

wybrany obszar : Słupca

Położenie

Nazwa:
Poznańska II
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
1241/31, 1241/30
Miasto / Gmina:
Słupca
Adres (ulica, nr):
Poznańska
Powiat:
słupecki
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
4.86
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
Możliwość połaczenia działek
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Ba
Różnica poziomów terenu [m]:
2
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
80
Obecne użytkowanie:
teren przemysłowy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
1
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Hala przemyslowa z suwnicą 3T i zapleczem socjalnym

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
50
Dodatkowe informacje:
Wydzierżawienie z możliwością sprzedaży
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
TAG 1, MU1
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga krajowa (40 m), droga gminna (10 m)
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
4 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
70 km Poznań, 100 km - Bydgoszcz
Kolej [km]:
1 km - Słupca
Bocznica kolejowa [km]:
1 km - Słupca
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
72 km - Poznań Ławica

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Dostępna moc [MW]:
40kW - istnieje możliwość zwiększenia mocy
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Tak
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³]:
36 MJ/Nm3
Średnica rury [mm]:
200 mm
Dostępna objętość [Nm³/h]:
no limits
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
bez ograniczeń
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
bez ograniczeń
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
bez ograniczeń
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Joanna Kazibut
Stanowisko:
inspektor
Telefon:
632772727
E-mail:
fundusze@miasto.slupca.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miasta w Słupcy

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Joanna Kazibut
Stanowisko:
inspektor
Telefon:
632772727
E-mail:
fundusze@miasto.slupca.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Miasta w Słupcy