Skip to main content

Różanna

wybrany obszar : Orchowo

Położenie

Nazwa:
Różanna
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
114
Miasto / Gmina:
Orchowo
Adres (ulica, nr):
Różanna 8B
Powiat:
słupecki
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
0.72
Kształt działki:
Trójkąt
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Bi - 0,72
Różnica poziomów terenu [m]:
Brak
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
10
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
40
Obecne użytkowanie:
Nieużytkowane
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Budynki byłego kółka rolniczego

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
50
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren zabudowy usługowej
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga wojewódzka
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
S5 - 40
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
Brak
Kolej [km]:
Mogilno 18
Bocznica kolejowa [km]:
Mogilno 18
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Poznań Ławica 115 Powidz 25

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
230
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
100
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
100

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Piotr Bukowski
Stanowisko:
starszy specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Telefon komórkowy:
722323327
E-mail:
pzp@orchowo.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Orchowo

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Piotr Bukowski
Stanowisko:
ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Telefon komórkowy:
722323327
E-mail:
pzp@orchowo.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Orchowo