Skip to main content

Rychwał

wybrany obszar : Rychwał

Położenie

Nazwa:
Rychwał
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
1093
Miasto / Gmina:
Rychwał
Adres (ulica, nr):
Sokołów
Powiat:
Koniński
Województwo:
Wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
1.4401
Kształt działki:
Prostokąt
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Ivb- 0,1256, V-0,0878, VI 1,2267
Różnica poziomów terenu [m]:
1
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
15
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
50
Obecne użytkowanie:
rolne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
1.5
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
20,00 zł/m2
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
przemysł i usługi oraz rola
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
Gmina Rychwał
Rodzaj właściciela:
Gmina

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
5
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
15
Kolej [km]:
20
Bocznica kolejowa [km]:
20
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
100

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
50
Napięcie [kV]:
0,4kW/15kW
Dostępna moc [MW]:
1mW
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
na działce
Dostępna objętość [m³/24h]:
12.5
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
na działce
Dostępna objętość [m³/24h]:
15.5
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Marek Grabiński
Stanowisko:
zast. Kierownika
Telefon:
63 2481 001 wew 20
Telefon komórkowy:
607882746
E-mail:
m.grabinski@rychwal.pl
Języki:
polski, angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Karolina Małolepsza
Stanowisko:
kierownik
Telefon:
63 2481 001 wew 14
E-mail:
k.malolepsza@rychwal.pl
Języki:
polski, angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta Rychwał