Skip to main content

Teren inwestycyjny Borki

wybrany obszar : Koło (gmina wiejska)

Położenie

Nazwa:
Teren inwestycyjny Borki
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
62
Miasto / Gmina:
Koło (gmina wiejska)
Adres (ulica, nr):
Borki
Powiat:
kolski
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
1.7
Kształt działki:
prostokąt
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
do 15 m
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
do 60%
Obecne użytkowanie:
nie użytkowana
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
linia energetyczna
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
brak danych
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
U,P - tereny zabudowy usługowej, składów i magazynów
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
Gmina Koło
Rodzaj właściciela:
Gmina

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
powiatowa, szer. 6 m
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
10 km
Kolej [km]:
3 km
Bocznica kolejowa [km]:
3 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
80 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Tak
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Tak
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Marek Szałek
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
63 27-20-365
E-mail:
sz@gminakolo.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Koło

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Marek Szałek
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
63 27-20-365
E-mail:
sz@gminakolo.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Koło