Skip to main content

Teren Tuliszków 1 (działki o nr ew. : 979/135, 979/136, 979/138, obręb Tuliszków)

wybrany obszar : Tuliszków

Położenie

Nazwa:
Teren Tuliszków 1 (działki o nr ew. : 979/135, 979/136, 979/138, obręb Tuliszków)
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
979/135, 979/136, 979/138
Miasto / Gmina:
Tuliszków
Powiat:
turecki
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
9.5 ha
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
TAK - w kierunku północnym, ok. 3,75 ha (własność prywatna) objęte mpzp z przeznaczeniem pod tereny aktywizacji gospodarczej.
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Grunt rolny:V klasa – 0,46 haIVa klasa – 6,96 haIVb klasa – 0,80 ha IIIb klasa – 1,28 ha
Różnica poziomów terenu [m]:
nieznaczne, nie przekraczające 1m
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
do 25 m
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
do 40 % powierzchni działki
Obecne użytkowanie:
rolne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Dodatkowe informacje:
Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. " Budowa drogi gminnej KD-1, KD-2 i KD-3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie aktywizacji gospodarczej w Tuliszkowie". Przewidywany termin zakończenia prac określa się na II półrocze 2020 roku.
Poziom wód gruntowych [m]:
ok. 1,5 - 2 m (zależny od pory roku)
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
działki znajdują się w Złotogórskm Obszarze Chronionego Krajobrazu
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
brak danych
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
teren aktywizacji gospodarczej (TAG)
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Właściciel:
Gmina i Miasto Tuliszków
Rodzaj właściciela:
Gmina
Powierzchnia [ha]:
9,5 ha

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga gminna nr 667122P o dopuszczalnym nacisku 100kN na pojedynczą oś pojazdu i szerokości 7 m.
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
A2 – Warszawa – Berlin – węzeł drogowy Konin Wschód – ok. 9 km, Droga Krajowa Nr 72 – ok. 260 m – Konin – Rawa Mazowiecka
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
powyżej 200 km
Kolej [km]:
Konin - ok. 22 km
Bocznica kolejowa [km]:
Konin - ok. 22 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź – ok. 100 kmPoznań – ok. 110 kmWarszawa – ok. 219 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Tak
Telefony (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Szymon Kunicki
Stanowisko:
pomoc administracyjna
Telefon:
632791782
E-mail:
planowanie@tuliszkow.pl
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Szymon Kunicki
Stanowisko:
pomoc administracyjna
Telefon:
632791782
E-mail:
planowanie@tuliszkow.pl
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie