Skip to main content

Teren Tuliszków 2

wybrany obszar : Tuliszków

Położenie

Nazwa:
Teren Tuliszków 2
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
wykaz działek zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną, obręb Tuliszków
Miasto / Gmina:
Tuliszków
Powiat:
turecki
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie
Strona internetowa lub link do My maps:

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
35.8 ha
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
brak
Różnica poziomów terenu [m]:
nieznaczne, nie przekraczające 1m
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
do 25 m
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
do 50 % powierzchni działki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
ok. 1,5 - 2 m (zależny od pory roku)
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
brak danych
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
teren aktywizacji gospodarczej z dopuszczeniem uciążliwej (TAG1)
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny
Powierzchnia [ha]:
35,8 ha

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Droga powiatowa nr 4544P o szerokości 5 m.
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
A2 – Warszawa – Berlin – węzeł drogowy Konin Wschód – ok. 11 km, Droga Krajowa Nr 72 – ok. 260 m – Konin – Rawa Mazowiecka
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
powyżej 200 km
Kolej [km]:
Konin - ok. 24 km
Bocznica kolejowa [km]:
Konin - ok. 24 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź – ok. 100 kmPoznań – ok. 110 kmWarszawa – ok. 220 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Tak
Telefony (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
przy granicy terenu

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Szymon Kunicki
Stanowisko:
pomoc administracyjna
Telefon:
632791782
E-mail:
planowanie@tuliszkow.pl
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Szymon Kunicki
Stanowisko:
pomoc administracyjna
Telefon:
632791782
E-mail:
planowanie@tuliszkow.pl
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie