Skip to main content

Turek - 5,2865 ha

wybrany obszar : Turek

Położenie

Nazwa:
Turek - 5,2865 ha
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
795/5, 795/17, 795/6, 795/18, 787/5
Miasto / Gmina:
Turek
Adres (ulica, nr):
ul. Inwestycyjna
Powiat:
turecki
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Tak
SSE:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
5.2865 ha
Kształt działki:
Inny
Dodatkowe informacje:
Kształt litery L
Możliwość połączenia terenu:
Istnieje możliwość powiększenia o ok. 3 ha przyległych do działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
PsIV – 0,6989 ha, RVI – 2,5796 ha, RV – 2,008 ha
Różnica poziomów terenu [m]:
do 3m
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
25 m i 40 m
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
85
Obecne użytkowanie:
brak
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
1,5 -2 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Gazociąg wysokiego ciśnienia (Dz 80)- przy granicy działki.
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
65
Dodatkowe informacje:
Cena jest każdorazowo ustalana na podstawie wyceny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Przemysł, magazynowanie, usługi
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Właściciel:
Gmina Miejska Turek
Rodzaj właściciela:
Gmina

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
Bezpośredni dojazd do działki zapewnia oświetlona, asfaltowa droga o szerokości 6 m oraz ścieżka rowerowa. Dojazd do drogi krajowej nr 72 prowadzącej w kierunku Łodzi – 1,3 km (3 min.)
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
Autostrada A2 -16 km, droga krajowa nr 72 - 1,3 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
Toruń - 126 km, Włocławek - 90 km, Bydgoszcz 158 km, Poznań 128 km
Kolej [km]:
Koło – 28 km, Konin (Pątnów) - 35 km
Bocznica kolejowa [km]:
Koło – 28 km, Konin – 35 km, Pątnów - 35 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódź - 80 km, Poznań - 146 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Napięcie [kV]:
15 kV (w pobliżu inne linie energetyczne 110 kV i 220 kV)
Dostępna moc [MW]:
5 MW – możliwość zwiększenia mocy po indywidualnych rozmowach
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Tak
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³]:
39,5 MJ/Nm3 – (GZ-50)
Średnica rury [mm]:
Dz 180 mm PE
Dostępna objętość [Nm³/h]:
1000 Nm3 / h
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
2000m3 / 24h
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
2000m3 / 24h
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Tak
Dostępna objętość [m³/24h]:
4 000m3/ 24h
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Olga Przybył
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
63 222 38 81
E-mail:
olga.przybyl@inkubator.turek.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Olga Przybył
Stanowisko:
Inspektor
Telefon:
63 222 38 81
E-mail:
olga.przybyl@inkubator.turek.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości