Skip to main content

Węzeł Modła

wybrany obszar : gmina Stare Miasto

Położenie

Nazwa:
Węzeł Modła
Miasto / Gmina:
gmina Stare Miasto
Adres (ulica, nr):
ul. Główna 16 B
Powiat:
koniński
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Tak
SSE:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
80 ha
Kształt działki:
Inny
Dodatkowe informacje:
teren skomunikowany
Możliwość połączenia terenu:
TAK
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
RIV, RV, RVI, ŁIV, ŁV,ŁVI, PSIV, PSV, PSVI, N
Różnica poziomów terenu [m]:
płaskie do 2 metrów
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
40 metrów
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:
0.6
Obecne użytkowanie:
przeważa rola
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
2 metry
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
80-100 [zł/m2]
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren aktywizacji gospodarczej z przeznaczeniem pod zagospodarowanie kompleksowe z preferencją dla dużych inwestorów
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Nie
Właściciel:
wielu
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
7 metrów
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
1 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:
300 km
Kolej [km]:
10-12 km
Bocznica kolejowa [km]:
10-12 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Poznań 100 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
w granicy
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Tak
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Tak
Telefony (Tak/Nie):
Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Elżbieta Kaczmarek
Stanowisko:
Kierownik
Telefon:
63 24 16 216 wew. 230
E-mail:
nieruchomosci@stare-miasto.pl
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Stare Miasto

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Janusz Frysiak
Stanowisko:
Zastępca Wójta
Telefon:
63 24 16 216 wew. 205
E-mail:
jfrysiak@stare-miasto.pl
Języki:
j. angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy Stare Miasto