Skip to main content

Żdżary 1 "SPRZEDANE"

wybrany obszar : Kawęczyn

Położenie

Nazwa:
Żdżary 1 "SPRZEDANE"
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
205
Miasto / Gmina:
Kawęczyn
Powiat:
turecki
Województwo:
wielkopolskie
Działka jest objęta SSE:
Nie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
1.26
Kształt działki:
Prostokąt
Możliwość połączenia terenu:
Tak, jest to możliwe, obok znajdują się grunty rolne o słabej klasie
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
RV 0,30, RVI 0,96
Różnica poziomów terenu [m]:
Teren płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
15 m
Obecne użytkowanie:
rolnicze
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
4 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie):
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (Tak/Nie):
Nie
Przeszkody podziemne (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Wodociąg
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (Tak/Nie):
Tak
Dodatkowe informacje:
Linie energetyczne
Istniejące ograniczenia ekologiczne (Tak/Nie):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (Tak/Nie):
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
20-25
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Nie
estateInfoComingPlanDate:
2023
Warunki nabycia – sprzedaż (Tak/Nie):
Tak
Warunki nabycia – użytkowanie wieczyste (Tak/Nie):
Nie
Warunki nabycia – wynajem (Tak/Nie):
Tak
Rodzaj właściciela:
Właściciel prywatny
Powierzchnia [ha]:
1.26

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]):
dojazd z drogi wojewódzkiej 471
Odległość do autostrady / drogi ekspresowej /drogi krajowej [km]:
autostrada A2 - 43 km, droga S8 - 44 km, drogi krajowe: DK72 - 12 km, DK25 i DK12 - 31 km
Kolej [km]:
Konin 47 km Kalisz 34 km
Bocznica kolejowa [km]:
Konin 47 km Kalisz 34 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Łódż 80 km Poznań 160 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
100 m
Napięcie [kV]:
10.5
Dostępna moc [MW]:
W zależnośći od potrzeby inwestora
Gaz na terenie (Tak/Nie):
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
Nie
Woda na terenie do celów socjalnych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
20
Dostępna objętość [m³/24h]:
150
Woda na terenie do celów przemysłowych (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
20
Dostępna objętość [m³/24h]:
150
Kanalizacja na terenie (Tak/Nie):
Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (Tak/Nie):
Nie
Telefony (Tak/Nie):
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:
20

Osoba przygotowująca ofertę

Imię i nazwisko:
Ewa Frątczak
Stanowisko:
Inspektor ds. promocji, rozwoju oraz obsługi inwestora
Telefon:
63 288 50 30
Telefon komórkowy:
724452010
E-mail:
frotczak@kaweczyn.pl
Języki:
polski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Kawęczynie

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Beata Andrzejewska
Stanowisko:
podinspektor
Telefon:
63 088 59 29
E-mail:
andrzejewska@kaweczyn.pl
Języki:
angielski
Nazwa reprezentowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Kawęczynie