Turek geothermal energy for PLN 55 million

Odwiert i geotermia Turek za 55 mln zł

Kontynuacją działań samorządu Miasta Turku jest pozyskanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. środków na drugi odwiert i budowę geotermii Turek.

Wszystko zaczęło się wiosną 2018 r., kiedy Miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środki na wykonanie odwiertu poszukiwawczego wód geotermalnych, na głębokości 2200m, rozpoznanie złóż tych wód oraz przeprowadzenie badań właściwości odkrytych wód.

Wody termalne o temperaturze 78° C odkryto na głębokości 2100 m. Głębokość warstwy wody wynosi 50 m, co jest porównywalne z głębokością Morza Bałtyckiego. Woda ma dobry dopływ, jest solanką o mineralizacji (ok. 132g/l).

Naturalną konsekwencją tego odkrycia była konieczność złożenia wniosku o dofinansowane drugiego odwiertu i na budowę geotermii. Burmistrz Romuald Antosik zobowiązał Przedsiębiorstwo do złożenia wniosku o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek pod nazwą „Wykonanie odwiertu Turek GT-2, budowa ciepłowni geotermalnej oraz rurociągu pomiędzy odwiertem Turek GT-1 i odwiertem Turek GT-2”, Spółka złożyła 19 grudnia 2019 r. Ponieważ NFOŚiGW przedsięwzięcie może dofinansować do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych, to już 21 stycznia 2020 r. PGKiM Sp. z o.o. wystąpiło do NFOŚiGW o pożyczkę na pozostałe 60% kosztów. 13 października 2020 r. turkowski wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, zaś 28 stycznia 2021 r. znalazł się na liście do dofinansowania.

Wartość brutto inwestycji szacowana jest na 55.144.469 zł. Dofinansowanie wyniesie 16.954.340 zł, zaś pożyczka 27.848.561 zł. Sam podatek VAT jaki pozostał po stronie miejskiej spółki komunalnej, to 10.341.567 zł.

W dniu 5 lutego 2021 r. przeprowadzono negocjacje on-line z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, m.in. w sprawie warunków podpisania umowy.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenach Turkowskiej Strefy Inwestycyjnej. Otwór geotermalny Turek GT-2 ma mieć głębokość ok. 2650 m. Będzie otworem chłonnym do zatłaczania wody geotermalnej po uprzednim odebraniu ciepła w wymiennikach ciepła i pompach ciepła. Maksymalna moc cieplna ciepłowni geotermalnej będzie wynosić do ok. 6,60 MW. Gorąca woda będzie wspomagać ogrzewanie miasta. Jest również koncepcja wykorzystania jej w celach rekreacyjnych.