Skip to main content
Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Inkubator Aktywności (Dom Zemełki)

Opis projektu :

Przedsięwzięcie polega na utworzeniu w Koninie Inkubatora Aktywności, tj. przestrzeni publicznej która umożliwi realizację działań kulturowych, organizację spotkań, szkoleń i eventów. Realizacja projektu polegać będzie na przebudowie oraz rozbudowie nieużytkowanej obecnie kamienicy, mieszczącej się w Koninie przy Placu Wolności 16, zwanej dalej „Domem Zemełki”. Obiekt jest wpisany do Rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego. Jest to najstarszy w Koninie budynek murowany. Poddany przebudowie i rozbudowie budynek przeznaczony będzie na cele prospołeczne oraz dla realizacji zadań z zakresu ekonomii społecznej.

Projekt koncentruje się na stworzeniu oferty kulturalnej, społecznej oraz związanej z organizacją różnego rodzaju form spędzania czasu wolnego. Zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową budynku rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki obejmuje:

a) wymianę więźby dachowej budynku Domu Zemełki na nową wykonaną w technologii drewnianej, w formie powtarzającej oryginalny kształt,

b) zaadaptowanie poddasza Domu Zemełki na funkcję hostelu

i komunikacyjne połączenie go z sąsiadującym budynkiem

w którym mieści się COP,

c) przebudowę parteru i pietra z przeznaczeniem na biura i sale spotkań / szkoleń oraz adaptację piwnic na cele ekspozycyjno-dydaktyczne,

d) dobudowę dwukondygnacyjnej oficyny (pawilonu) o funkcji sali wykładowej na poziomie parteru i hostelu na piętrze oraz połączenie funkcjonalne skrzydła projektowanego (oficyny) z budynkiem istniejącym za pomocą przeszklonej klatki schodowej komunikującej wszystkie poziomy budynku, będącej jednocześnie wydzieloną klatką ewakuacyjną.

Dodatkowe informacje :

Stworzenie Inkubatora Aktywności umożliwi realizację działań społeczno- kulturowych. Realizowane w Inkubatorze działania obejmować będą m.in. wystawy, koncerty, spotkania z artystami, działania teatrów amatorskich, szkolenia, kino plenerowe. Dodatkowo, zwiększy się ilości spotkań, projektów integracyjnych, spotkań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Wystąpi możliwość wynajmu powierzchni szkoleniowo-biurowych. Rozszerzona zostanie także funkcja hostelowa. Realizacja powyższych działań będzie możliwa wyłącznie po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, i adaptacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową na przebudowę kamienicy Dom Zemełki.

Obecnie bryła budynku ma formę w kształcie litery „L”, przykryta dwuspadowym dachem. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, strych w części użytkowy. Wysokość budynku od poziomu terenu wynosi ok. 13,5 m. Piwnice podzielone są na trzy oddzielne zespoły pomieszczeń z oddzielnymi wejściami z zewnątrz, od podwórza; obecnie nie mają połączenia z kondygnacjami naziemnymi. Do piwnicy z zewnątrz budynku prowadzą 3 oddzielne biegi schodowe betonowe. W budynku jest jedna klatka schodowa drewniana, komunikującą piętra naziemne oraz poddasze, dobudowana w późniejszym czasie. Aktualnie obiekt nie jest przystosowany dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Teren jest uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej, telefoniczną, teletechniczną oraz centralnego ogrzewania, które w związku z planowaną inwestycją ulegną przebudowie. Budynek od 2014 roku nie jest użytkowany - nie ma w nim żadnego wyposażenia. Z „Domem Zemełki” od strony zachodniej sąsiaduje kamienica, w której ma siedzibę i prowadzi działalność Centrum Organizacji Pozarządowych.

Sektor :
Sektor usługowy o charakterze społecznym, kultura
Stan projektu :
Projekt przygotowany do realizacji, inwestor posiada wymagane zezwolenia i pełną dokumentację techniczną.
Szacowana wartość projektu :
Ok. 12 mln zł