Skip to main content

Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru „Na Skarpie” w Koninie

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru „Na Skarpie” w Koninie

Opis projektu :

Po dokonaniu inwestycji w Amfiteatrze poprawi się komfort pracy artystów i widzów. Obiekt będzie posiadał dużą scenę wraz z wygodnym dojazdem. Zostanie skanalizowany i będzie ogrzewany. Będzie posiadał nowoczesne garderoby, sale prób oraz zaplecze sanitarne dla widzów, z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, starszych oraz dla matek z dziećmi.

Widownia zostanie wyposażona w nowe i wygodne foteliki (ok. 4000 szt.) i zadaszenie (2500 m2 powierzchni widowni). Podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa i komfortu widzów, którzy nie będą narażeni na niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Teren obiektu zostanie ogrodzony, oświetlony i wyposażony w monitoring, co zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników.

Poprawa komfortu korzystania z obiektu pozwoli na wydłużenie sezonu kulturalnego i umożliwi zwiększenie oferty kulturalnej, w tym komercyjnej.

Dodatkowe informacje :

Ponowne otwarcie Amfiteatru spowoduje ożywienie i rozwój tej części miasta, np. zagospodarowanie brzegu rzeki (bulwar), połączenie prawobrzeżnej części miasta kładką z wyspową częścią miasta (przewidzianą do kapitalnej rewitalizacji) oraz uruchomienie punktów usługowych i handlowych.

Dzięki przebudowie Amfiteatru podniesie się jakość oferty kulturalnej, w tym komercyjnej, poprzez:

• możliwość realizacji większych i bardziej złożonych przedsięwzięć kulturalnych, z uwagi na wykonanie dużej sceny, której obecnie w Koninie nie ma,

• możliwość rozwoju obecnie organizowanych cyklicznie wydarzeń kulturalnych,

• poprawę jakości odbioru wystawianych wydarzeń kulturalnych, z uwagi na zadaszenie sceny i widowni, zainstalowanie nowego oświetlenia i nagłośnienia sceny,

• likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępu do obiektu osób z niepełnosprawnościami,

• zwiększenie ilości miejsc parkingowych,

• wykorzystanie możliwości wybudowania zaplecza gastronomicznego (bar, restauracja).

Sektor :
Usługi kulturalne i rozrywkowe
Stan projektu :
Poszukiwanie inwestora
Szacowana wartość projektu :
Brak danych