Государственно-частное партнёрство – видеоконференция 25.02.2021

Уважаемые Дамы и Господа!

От имени Президента города Конин Петра Корытковского мы приглашаем всех заинтересованных на видео-встречу на тему государственно-частного партнёрства, цикл встреч по продвижению бренда Великопольской долины энергии (WDE), в рамках рекламных кампаний проекта под названием „Построение и продвижение бренда: Великопольская долина энергии ”, инициативы 1.4.2 „Экономическое продвижение региона ”.

Встреча состоится 25 февраля 2021 года с 10:00 до 13:00 в форме видеоконференции. Ссылка на онлайн-встречу и программу видеоконференции будет отправлена вам после подтверждения вашего участия.

В  связи с вышесказанным будьте добры подтвердить участие во встрече до 22 февраля 2021 года путём отправки заявки на адрес электронной почты: magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl

                                               

PROGRAM KONFERENCJI

„Partnerstwo Publiczno Prywatne jako sposób na rozwój regionu w ramach kampanii promującej markę WDE”. 25 lutego 2021 r.

Konferencja w ramach zadania pn. „Kampanie promocyjne rozpoznawalności marki Wielkopolska Dolina Energii” wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu.

Godzina 10:00 -  Piotr Korytkowski Prezydent Miasta Konina przywitanie gości

Godzina 10:15 - Prezentacja nt. projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” - Koordynator projektu Waldemar Jaskólski

Godzina 10:25 - Sławomir Lorek Prezes MPEC – Konin Sp. z o.o. Projekt Partnerstwa Publiczno- Prywatnego pt. „Ekologiczny salon miasta - przebudowa wyspy Pociejewo”

Godzina 10:40 - Starosta Lidzbarski Jan Harhaj - realizacja projektu PPP na usługi związane z wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Godzina 11:00 - Lilianna Bogusz Dyrektor departamentu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  – rozwój PPP w Polsce, zasadność danego projektu jako certyfikat bezpieczeństwa, zakres wsparcia merytorycznego dla realizacji projektu Pociejewo - propozycje,  łączenie PPP ze środkami unijnymi

Godzina 11:30 – Agata Kozłowska Instytut Sobieskiego - Partnerstwo Publiczno - Prywatne jako sposób na rozwój miasta i regionu

Godzina 12:10 - Dyskusja/pytania do eksperta.