Rodzaje wsparcia dla firm z Wielkopolski Wschodniej

Firmy z terenu Wielkopolski Wschodniej, działające w branżach:

-  odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie energetyczne (branża OZE),

-  turystyka (branża turystyczna),

-  biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów (branża spożywcza),

-  wnętrza przyszłości (przemysł wytwórczy),

-  przemysł jutra (przemysł metalowy i elektryczny),

-  wyspecjalizowane procesy logistyczne (branża logistyczna),

-  rozwój oparty na ICT (branża ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne),

-  nowoczesne technologie medyczne (branża medyczna)

 

  w  latach  2021  -  2022 będą mogły skorzystać z następującego wsparcia w ramach projektu Wielkopolska Dolina Energii:

 

1. Udział  w  charakterze  wystawcy  w  organizowanych  przez Miasto Konin Targach  Odnawialnych  Źródeł Energii - "Nowa Energia w Regionie" (targi są planowane w 2021 i 2022 r.).

2. Udział  w  międzynarodowych  imprezach targowych za granicą (wyjazdy na targi są planowane w 2021 r. - 2 wyjazdy i w 2022 r. - 1 wyjazd).

3. Udział  w misjach przyjazdowych przedstawicieli zagranicznych podmiotów  i/lub  ekspertów w Wielkopolsce Wschodniej (planowane są jeszcze 4 misje w roku 2021 i 2022).

4. Możliwość   skorzystania   z  usług  ekspercko-doradczych  w  zakresie internacjonalizacji w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

5. Możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych: forach  gospodarczych,  spotkaniach  roboczych,  targach,  czy  wizytach studyjnych w zagranicznych firmach.

6.  Możliwość  zamieszczania informacji istotnych dla Wielkopolskiej Doliny Energii i rozwoju regionu zgodnego ze specjalizacjami subregionalnymi na dedykowanej stronie internetowej www.wde.org.pl.

7.  Możliwość korzystania z bazy ofert inwestycyjnych Wielkopolskiej Doliny Energii - www.wde.org.pl/baza-ofert.

8. Uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach, wydarzeniach informacyjno-promocyjnych nt. marki  Wielkopolska Dolina Energii i transformacji energetycznej regionu.

9. Możliwość  korzystania  z  marki Wielkopolska Dolina Energii w promocji swojej oferty na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Firmy  zainteresowane  dodatkowymi  informacjami nt. planowanych wydarzeń w ramach  projektu  „Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii”

zapraszamy do kontaktu:

 

Wielkopolska Dolina Energii

Biuro Obsługi Inwestora,
Wydział Obsługi Inwestora Urząd Miejski
Pl. Wolności 1,
62-500 Konin

telefon: +48 63 240-12-34

e-mail: info@wde.org.pl lub magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4,
62-510 Konin


tel. +48 63 245 30 95

e-mail: arr@arrkonin.org.pl